top of page

Referanseliste:

I perioden mellom 2016-2017

 

Tillatelse til tiltak - Bruksendring sekundærleilighet - gnr 77 bnr 1285 - Guldalsgata 12 B, sendt fra Skedsmo Kommune 17.2.2016

 

Ferdigattest - Bruksendring sekundærleilighet - gnr 77 bnr 1285 - gnr 77 bnr 1285 - Guldalsgata 12B, sendt fra Skedsmo Kommune 21.05.2016

 

Tillatelse til tiltak og tillatelse fra krav i TEK 10 - Bruksendring kjelleretasje - Ombygging av kjeller til sekundærleilighet - gnr 77 bnr 660 - Bakkeveien 8, sendt fra Skedsmo Kommune 10.06.2016

 

Tillatelse til tiltak - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet og fasadeendring - gnr 83 bnr 421 - Storgata 80, sendt fra Skedsmo Kommune 06.09.2016

 

Mangelbrev - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 78 - bnr 243 - Sagdalsveien 28, sendt fra Skedsmo Kommune 19.10.2016

 

Tillatelse til tiltak - etter godkjenning av bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 78 - 243 -

Sagdalsveien 28, sendt fra Skedsmo Kommune 21.10.2016

 

Ferdigattest - Bruksendring bolig - gnr 77 bnr 660 - Bakkeveien 8, sendt fra Skedsmo Kommune

02.11.2016

 

Tillatelse til tiltak - nybygg garasje og fasadeendring bolig - bruksendring fra tilleggsdel til   hoveddel innenfor en boenhet - gnr 77 - bnr 758 - Veibygata 12, sendt fra Skedsmo Kommune 10.11.2016

 

Ferdigattest for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 78 - bnr 243 - Sagdalsveien 28, sendt fra Skedsmo Kommune 17.11.2016

 

Midlertidig brukstillatelse - bruksendring av rom i kjeller til boligformål - gnr 77 - bnr 758 -

Veibygata 12, sendt fra Skedsmo Kommune den 28.11-2016

 

Tillatelse til tiltak - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i kjeller - gnr bnr 1065 – Gamle Strøms vei 2 B, sendt fra Skedsmo Kommune 29.11.2016

 

Endret tillatelse - Micheletveien 10 A, sendt fra Oslo Kommune, Plan og bygningsetaten den

30.11.2016

 

Brukstillatelse - Micheletveien! O A, Sendt fra Oslo Kommune den 30.11.2016

 

Tillatelse til tiltak - nybygg to frittstående garasjer - gnr 77 - bnr 279 - Strømsveien 24 A og B, sendt fra Skedsmo Kommune 14.12.2016

 

Ferdigattest - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 78 - bnr 287 - Slettaveien 4, sendt fra

Skedsmo Kommune 10.01.2017

 

Registrering av melding om endring av ansvars rett - tilbygg/ påbygg enebolig- gnr 75 bnr 93 -

Bråteveien 101, sendt fra Skedsmo Kommune 22.02.2017

 

Ferdigattest - tilbygg I påbygg enebolig - gnr 75 - bnr 93 - Bråteveien 101, fra Skedsmo Kommune

22.02.2017

 

Dispensasjon (utenom byggesak)- Røahagan37 A, fra Oslo Kommune, Plan og bygningsetaten

23.02.2017

 

Tillatelse til tiltak - Røahagan 37 A, fra Oslo Kommune, Plan og bygningsetaten 27.02.2017

 

Sparre Olsens vei 8 - gnr 107 bnr 2758 - Tillatelse til oppføring av påbygg og til bruksendring, fra Lørenskog Kommune 23.03.2017

 

Ferdigattest - Røahagan37 A, fra Oslo Kommune, Plan og bygningsetaten 09.05.2017

 

Dispensasjon fra byggegrense for bygging av garasje Skårerveien 73, gnr 108 bnr 220, sendt fra Lørenskog Kommune 18.05.2017

 

Tillatelse til tiltak - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet - gnr 77 - bnr

1285 - Guldalsgata 12 B, fra Skedsmo Kommune 19.05.2017

 

Tillatelse til tiltak - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet - gnr 73 - bnr 71

- Skjærvavelen 41 B, fra Skedsmo Kommune 07.06.2017

 

Tillatelse til tiltak - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, Kurlandsveien 35, fra Lørenskog

Kommune 25.07.2017

 

Ferdigattest - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet - gnr 77 - bnr 1285 -

Guldalsgata 12 B, fra Skedsmo Kommune 27.07.2017

 

Dispensasjon fra byggegrensen for bygging av garasje Kurlandsveien 35 gnr. 83 bnr. 38 fra Lørenskog

Kommune den 04.08.2017

2017-2019

Opprettelse av sameiet Slynga 5, 2005 Rælingen. Gnr 106 Bnr 2. Seksjonere et hus til tre-mannsbolig/blokk.

bottom of page